Nehmotné kulturní dědictví UNESCO aneb Rakousko koná za nás

Die Trachtenkapelle z Brandu v Dolním Rakousku právem hrdě oznámila, že hudební tradice „Jihočeské dechové hudby v Brand-Nagelbergu“ byla zařazena do rakouského seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO

Brand už od meziválečného období pravidelně vyhledával kontakty s českými hudebníky, proto jsou tam písně, jako je JIHOČESKÁ POLKA Ladislava Kubeše, všeobecně oblíbené a ceněné. Aby jihočeská dechová hudba zůstala zachována i do budoucna, založili v Brandu krojovanou kapelu Kubešovanka. V budoucnu se bude touto tradicí intenzivněji zabývat také festival dechové hudby „Der böhmische Traum“ (Český sen), konaný každoročně o Svatodušních svátcích. 
Velké poděkování za to patří panu Jürgenu Uitzovi, předsedovi tamní populární „Trachtenkapelle Brand“, který pro uskutečnění tohoto uznání neúnavně a obětavě pracoval.