GDPR

Podle článků 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že:

Ladislav Kubeš - Kubešovo hudební vydavatelství, IČO: 11204826,

se sídlem: Šubertova 4/1353, 120 00 Praha 2-Vinohrady

(provozovna: Staroújezdská 25, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy),

je správcem Vašich osobních údajů (dále jen „dotčené osobní údaje“), které získal na základě objednávky v E-shopu Kubešova hudebního vydavatelství. Objednáním a úhradou zboží souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů. Dotčené osobní údaje správce shromažďuje, disponuje jimi a zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“) výhradně za výše uvedeným účelem. Správce zpracovává pro výše uvedený účel Vaše kontaktní údaje - jméno, příjmení a kontaktní údaje. Dotčené osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu nezbytně nutnou pro realizaci uvedeného účelu zpracování, tj. po dobu trvání Vašeho zájmu o zasílání zboží z nabídky E-shopu Kubešova hudebního vydavatelství. Pokud si do budoucna nepřejete realizovat další objednávku, stačí to oznámit na e-mail: kubes@kubes.eu a Vaše kontaktní údaje budou smazány z naší databáze do dvou pracovních dnů (výmaz probíhá ručním zpracováním). Máte právo požadovat od správce přístup k dotčeným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatňovat právo na přenositelnost údajů, a to v mezích stanovených GDPR. Zároveň máte právo ohledně zpracování svých osobních údajů podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se prosím obracejte na správce, e-mail: kubes@kubes.eu

V Praze dne 1. ledna 2019

Ladislav Kubeš