František Kmoch

František Kmoch (1.8.1848 - 30.4.1912)

Sem patří táž poznámka jako u Karla Hašlera. Bez Kmocha by nebylo české dechovky, a kdo to neví nebo kdo by to chtěl popřít, zaslouží politování. Že to byl opravdu excelentní český muzikant, o tom vás přesvědčí CD Muziky, muziky z roku 1999. Jestliže vám uniklo, rychle to napravte!

Skladby Františka Kmocha které jsou vydány tiskem u Kubešova hudebního vydavatelství

František Kmoch

 • narozen 1. srpna 1848 v Zásmukách – otec krejčí a muzikant (z Chmeliště), matka ze Zásmuk, 5 synů (FK – první)
 • hudební talent, housle, učitelská studia v Praze (velmi dobrý prospěch)
 • učitelské štace – Suchdol u Kolína, Červené Pečky (mecenáš baron Hrubý, dobré výsledky pedagogické, první láska dcera řídícího Cecilka)
 • začátky hraní a komponování – narušování školních povinností, napomínání a výhružky úřadů – 1873 – přeložení do Solopysk a následně  suspendace
 • už z Č. Peček zajížděl do Kolína hrát v kapele Josefa Boršického, koncem roku 1870 ji převzal jako kapelník
 • hudba prioritní, ale malý výdělek – pokus o založení hudební školy v Kolíně nevyšel tak jak by si představoval, až podruhé – 12 let po založení KH hudební škola pro výuku žáků ale i budoucích členů KH
 • pomocná ruka – SOKOL – potřeba vlastní kapely - nabídl místo kapelníka hudby pro sokolské akce
 • 1872 – založení Kmochovy sokolské hudby kolínské
 • Definitivní smlouva se Sokolem – 1874, zároveň smlouva s městem (částečná úhrada výdajů hudby)
 • Komponování – pro potřeby Sokola – pochody
 • Pochody i zpívané, z lidových písní i s vlastními texty – kolem 500 skladeb
 • Hraní i k tanci – Zámecká (balkon), skladby taneční (mazurky, polky, valčíky, kvapíky, přednesové skladby atd.)
 • KH – původně 8členný orchestr, postupně zvětšování, i tzv.“štrajch“ – symfonický orchestr, dobří muzikanti, i pro sólové party, čest být členem Kmochovy hudby
 • Náměty skladeb – Sokol, vlastenectví, příroda, muzika, muzikantství, konkrétní místa – Kolín, Praha
 • Zpěv – sborový - muzikanti
 • Zájezdy po Čechách, Moravě i do ciziny – úspěchy všude
 • Rodinný život – manželka Josefa Kahlsová (ze dvou sester: Márinka a Pepička), 5 dcer, dům v Kolíně naproti divadlu
 • F. K. – 40 let řídil kapelu
 • Zdravotní problémy – v 64 letech zemřel 30. dubna 1912 – slavný pohřeb, davy lidí, rodinný hrob v Kolíně
 • Karel Leger: „Zemřel Kmoch, to Pánbůh zavolal si jej! Na nebe pojď, mistře milý, andělíčkům hrej! Na zemi jsi, tatíčku, dohrál svoji písničku, teď u kůru nebeského sólo měj!“

František Kmoch je největším Kolíňákem všech dob!

Město Kolín si v roce 2011 připomnělo 750 let od prvního písemného dokladu o jeho existenci. Při této příležitosti byla vyhlášena soutěž o titul „Největší Kolíňák“ všech dob.

Cílem bylo nalézt osobnost, která nejvíce ovlivnila a také proslavila město Kolín. S převahou desítek hlasů zvítězil v anketě hudební skladatel, kapelník a především český muzikant František Kmoch. A to přesto, že jeho rodištěm není Kolín, nýbrž nedaleká obec Zásmuky. František Kmoch však v Kolíně prožil větší část svého osobního i profesního života, zde založil svou světoznámou dechovku, v Kolíně koncertoval, tvořil, odsud vyjížděl s kapelou na vítězná hudební tažení po naší zemi i po světě. Díky němu zná svět nejen českou muziku, ale i město Kolín a festival, nesoucí Kmochovo jméno. V roce 1872 byl založen jeho orchestr, který dnes nese název Městská hudba Františka Kmocha. Památku českého muzikanta připomíná v současnosti i Klub přátel Františka Kmocha, který sdružuje jeho příznivce z celé republiky i ze zahraničí.                                                                           

Hana Zrůstová 

Zařazení

Skladatelé

Fotogalerie

František Kmoch