František Novotný

František Novotný

O něm je málo zpráv, ale podle Stanislava Šímy, který objevil a Veselce dodal jeho polku Modré oči (najdete ji na CD Spadl lístek z javora, ale hraje ji i řada jiných orchestrů), byl snad zaměstnancem pošty.

Zařazení

Skladatelé