Miroslav Císař

Miroslav Císař (2.12.1929-11.10.2014)

Skladatel, aranžér, kapelník, spolupracuje s mnohými orchestry. Rád pobýval na své chalupě ve Rtyni v Podkrkonoší, pomáhal z organizování festivalu Koletova Rtyně. Jeho zajímavou polku Jedeme do Španěl v podání Veselky najdete např. na CD Na zdravíčko, přátelé, Mysliveckou zas na CD V hospodě U Čerta. Miroslav Císař – hudebník, dirigent, hudební skladatel narozený 2. 12. 1929. Hudební vzdělání získal absolutoriem hudební fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě celoživotní přímé hudební práce s nejen dechovými orchestry byl i spolupracovníkem a odborným redaktorem hudebního nakladatelství PANTON. Uměleckým vedoucím Městské hudby Františka Kmocha (MhFK) se stal v roce 1978. S orchestrem absolvoval řadu úspěšných koncertů v republice i za hranicemi. Nejúspěšnější byl v tomto roce zájezd do Francie na pozvání  orchestru Harmonie de Chambery. MhFK zahajovala spolu s domácím orchestrem jubilejní 50. Savojský veletrh a na výstavišti pak sklízel náš orchestr velké úspěchy po celou dobu trvání veletrhu. Kapelníkem MhFK byl ještě v roce 1979, s orchestrem m.j. natočil i televizní pořad. K Městské hudbě Františka Kmocha  se až do konce svého života vracel jako hostující dirigent, jako návštěvník jejích koncertů a především jako přítel mnoha jejích členů. Miroslav Císař byl mezi zakládajícími členy Klubu přátel Kmochovy hudby (dnes Klub přátel Františka Kmocha) a patřil mezi ty nejaktivnější až do konce života. Spolupracoval i s Kolínskou filharmonií, místními pěveckými sbory a malými dechovými orchestry. V roce 2009 mu k 80. narozeninám uspořádal KPFK spolu s MhFK a Hasičským dechovým orchestrem z Lysé nad Labem koncert na Zámecké s názvem „Za Císaře pána“. Program byl sestaven téměř výhradně z jím napsaných písniček. Kromě zmíněných orchestrů je známá spolupráce Miroslava Císaře s mnoha dalšími malými i většími kapelami mezi něž patřily např. Květovanka, Hornická dechová hudba ze Rtyně v Podkrkonoší, a další. V posledních letech jezdil často za původem českými muzikanty do Chorvatska, sepsal a vydal i sbírku jejich písní. Jako hudební skladatel napsal  a upravil celou řadu hezkých skladeb a písniček pro dechové a symfonické orchestry i pro pěvecké sbory. Známé jsou jím upravené Moravské koledy, slovenské lidové písničky, podílel se na vydání Sborníku lidových písní „Když jsem já šel za písničkou“. Jeho tvorba byla vydávána tiskem i na zvukových nosičích. V současné době vydalo „Mysliveckou“ a „Jedeme do Španěl“ Miroslava Císaře Kubešovo nakladatelství.Miroslav Císař žil převážně v Praze, kde také 11. října 2014 zemřel po krátké vážné nemoci. Ale protože měl rád přírodu, byl několik let šťastný ve své chaloupce ve Rtyni v Podkrkonoší, později nedaleko Prahy na rodinné chalupě v Černolicích, kde je i pohřben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZPOMÍNA NA MIRKA CÍSAŘE

Osobně mám na Mirka jednu vzpomínku z doby, kdy jsme se seznámili, tedy když byl v Kolíně jako dirigent Kmochovy hudby. Tehdy jsme s mou sestrou Evou byly požádány, abychom si zazpívaly s Městkou hudbou Františka Kmocha. Obě jsme tehdy zpívaly v tanečních orchestrech, tak jsme přišly na zkoušku "za hvězdy". Mirek dirigoval, my jsme začaly zpívat. Po pár taktech Mirek zastavil orchestr a nám řekl větu, kterou si budeme obě pamatovat navždy: "Holky, a dost! Zpíváte Kmochovy pochody, jako kdybyste přišly ze šantánu. Budete se učit zpívat tak, jak to dechovka potřebuje!" No, naučily jsme se! Já jsem pak u dechové hudby zůstala, Eva se vrátila k tanečnímu orchestru. Ale pro obě byl od té doby Mirek Císař kamarád na doživotí (bohužel jeho). A společně jsme na to seznámení často vzpomínali.
Hana Zrůstová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S úctou vzpomínáme

11. října to budou 2 roky, co odešel do muzikantského nebe hudební skladatel a dirigent Miroslav Císař. Pochován je v rodinném hrobě v Černolicích, kde měl i chalupu, na které trávil v posledních létech života hodně času. Jak se někdy stává, na náhrobní desce rodinného hrobu už nezbylo místo pro Mirkovo jméno. Když jsme se to dozvěděli od jeho přátel, řekli jsme si, že to tak nenecháme. Zadali jsme zhotovení samostatné desky a vlastnoručně ji se souhlasem Mirkova syna Martina umístili na hrob rodiny Císařů. Aby bylo jasné, že přátelé na Mirka Císaře nezapomínají. Byl to dobrý člověk a skvělý kamarád. Vy, kteří jste ho znali, vzpomeňte na něho s námi.

Za všechny přátele muzikanty

Ing. Jiří Fišer, Lysá nad Labem a Hana Zrůstová, Kolín, říjen 2016

Miroslav Císař

Zařazení

Skladatelé

Fotogalerie