Václav Maňas mladší

Václav Maňas mladší se narodil na Silvestra 1942 v Sehradicích do slavného muzikantského rodu Maňasů a tak každoročně při oslavě svých narozenin plynule přechází do vítání Nového roku. Nejprve se učil u svého otce na housle a klavír. Později studoval na kroměřížské konzervatoři hru na klarinet. Působil i v řadě špičkových tanečních orchestrů, například v orchestru Československé televize hrál na saxofon a klarinet, působil jako hráč na saxofon v doprovodném orchestru Hany Zagorové, Jiřího Štědroně nebo Viktora Sodomy. Je dobře, že Václav Maňas mladší i když se řadu let pohyboval v prostředí muzikantů z pop music, nikdy nezanevřel na dechovku a věnuje se jí s plnou vervou dosud. Mimo jiné řadu let působí jako umělecký vedoucí dechového souboru Valaška z Valašských Klobouk. Václavu Maňasovi mladšímu k jeho významnému životnímu jubileu popřáli mimo přátel a muzikantů i pan primátor města Zlín MUDr. Miroslav Adámek společně s náměstkyní primátora Bc. Kateřinou Francovou, předseda představenstva Ochranného svazu autorského, pan Ing. Roman Strejček a tehdejší ministr kultury pan Mgr. Daniel Herman. Přejme Václavovi Maňasovi, aby k těm více než 200 skladbám, které již napsal, přidal ještě spoustu dalších.

1_Václav Maňas 03-01-2018

2_Václav Maňas-blahopřáni Ministra kultury

3_Václav Maňas-blahopřání představitelů Zlína

4_Václav Maňas-blahopřání OSA

Skladby Václava Maňase ml. které jsou vydány tiskem u Kubešova hudebního vydavatelství

 

Zařazení

Skladatelé

Fotogalerie

Václav Maňas ml.